ՀԱՅ ENG РУС
Մեր մասին
Տնօրեն
Ինստիտուտի գրադարան և հրապարակումներ
Նորություններ
Հայտարարություններ
Արևելագիտությունը Հայաստանում
Երիտասարդ արևելագետ
Գիտական խորհուրդ
Ասպիրանտուրա և մագիստրատուրա
Միջազգային կապեր
Կապ մեզ հետ
Նորություններ
2009թ. հուլիսի 14-16-ը ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտում տեղի ունեցավ երիտասարդ արևելագետների միջազգային XXX գիտաժողովը:

Գիտաժողովը նվիրված էր Մերձավոր, Միջին ու Հեռավոր Արևելքի, Կովկասի երկրների ու ժողովուրդների պատմության, քաղաքականության, միջազգային հարաբերությունների և մշակույթի, ինչպես նաև ցեղասպանագիտության, իսլամագիտության արդիական մի շարք հիմնահարցերին:
Գիտաժողովը կարևորվեց նաև նրանով, որ մասնակցում էին երիտասարդ արևելագետներ, հայագետներ ՀՀ-ից, ինչպես նաև արտերկրի ներկայացուցիչներ:

Գիտաժողովին իրենց մասնակցությունը ցուցաբերեցին և զեկուցումներով հանդես եկան`

Հուլիսի 14-ին, ժամը 10:00I Լիագումար նիստ
Նիստի նախագահ` Ս.Գրիգորյան


պ.գ.թ. ԽՈՐԻԿՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Սատրապական Հայաստանի պատմական աշխարհագրության մի քանի հարցեր ըստ «Անաբասիս»-ի

ՀՄԱՅԱԿՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Խեթա-հայկական լեզվամշակութային փոխառնչությունների շուրջ (ընդհանուր ակնարկ)

պ.գ.թ. ՏԵՐ-ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ ՎԱՀՐԱՄ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Քեմալիզմի ուսումնասիրության մեթոդաբանական ու փուլային տարբերակման խնդիրները

պ.գ.թ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՂԱՎՆԻ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Չինաստան-Իրան միջուկային համագործակցության շուրջ

Հուլիսի 14-ին, ժամը 13:00
II նիստ (նիստերի դահլիճ)
ԹՈՒՐՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստի նախագահ` պ.գ.թ. Ա.ԴՈՒՄԱՆՅԱՆ


ՈՍԿԱՆՅԱՆ ԱՆԻ (ՀՀ ԳԱԱ ՀՑԹԻ) – Քափըքուլու զորաբանակի ստորաբաժանումները

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ԱՆՈՒՇԻԿ (ԵՊՀ) – Գլխահարկն Օսմանյան կայսրությունում

ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ԱՆՆԱ (ԵՊՀ) – Սելիմ III-ի բարեփոխումներն որպես Օսմանյան կայսրության եվրոպականացման նախատիպ

ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ ԱՐՄԵՆ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Ստամբուլահայությունը Երկրորդ աշխարհամարտից հետո (մինչև 1950-ական թթ. սկիզբը)

ՉԱՎԻԿՅԱՆ ՊԵՏՐՈՍ, Թուրքիա (ԵՊՀ) – 1982թ. սահմանադրությունը և ընդհանուր հայացք Թուրքիայի քաղաքական համակարգի կայունության վերաբերյալ

ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԼԵՎՈՆ (ՔՀԻ) – Ռուս-թուրքական ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման միտումների շուրջ


Հուլիսի 14-ին, ժամը 13:00
III նիստ (Հին Արևելքի բաժին)
ՀԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔ
Նիստի նախագահ` պ.գ.թ. Ռ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ


ԽԱՆԶԱԴՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Էթնոգենեզի որոշ ասպեկտների մասին

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ԱՆԻ (ԵՊՀ) – Կենդանաոտք կահույքի կիրառման դրսևորումները Հայկական լեռնաշխարհում (մինչև Ք.ա. 6-րդ դարը)

ԲԱԴԱԼՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ (ԷՊԱԹ) - Տարին և Ուրարտուի դիցարանի գերագույն եռյակը

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԳՈՀԱՐ (ԵՊՀ) – Արմավիրի հունարեն արձանագրություններից մեկի գրական առանձնահատկությունների մասին


Հուլիսի 14, ժամը13:00
IV նիստ (Արաբական երկրների բաժին)
ԱՐԱԲԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստի նախագահ` պ.գ.թ. Լ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ


ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԼԻԼԻԹ (ԵՊՀ) – Կայսերական պահակագունդը և նրա դերը Աբբասյան խալիֆայության անկման գործում (750-842թթ.)

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԱՐՍԵՆ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Բադր ալ-Գամալի ալ-Արմանիի իշխանությունը Եգիպտոսում

ՍԱՄՍՈՆՅԱՆ ՀԱՅԿ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Հայ ռազմական գործիչների դերը սիրիական բանակում (1946-1970թթ.)

պ.գ.թ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԳՈՌ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Եգիպտոսի դիրքորոշումը 2008-2009թթ. դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին Իսրայելի և «Համասի» միջև պատերազմական գործողությունների նկատմամբ


Հուլիսի 15-ին, ժամը 10:00
I նիստ (նիստերի դահլիճ)
ԻՍԼԱՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստի նախագահ` պ.գ.թ. Ա.ՓԱՇԱՅԱՆ


պ.գ.թ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ ՀԱՅԿ (ԵՊՀ) – Հայերը որպես զիմմիներ վաղ ումմայում

ԲԱԶԻՆՅԱՆ ՄԱՐԻԵՏԱ (ԵՊՀ) – Արաբա-մուսուլմանական պետության հզորության վերականգնման Մութանաբբիի «տեսությունը»

ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՆԱԻՐԱ (ԵՊՀ) – «Խալիֆա» ինստիտուտին վերաբերվող որոշ հարցեր

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՍԱՐԳԻՍ (ԵՊՀ) – Սուննիական արմատական գաղափարախոսության արժեհամակարգը 2001թ. սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչական գործողություններից հետո (Ալ-Կաիդա)


Հուլիսի 15-ին, ժամը 10:00
II նիստ (Թուրքիայի բաժին)
ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստի նախագահ` Ա.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ


ՊԱՐՍԱՄՅԱՆ ՍԵԴԱ (ՀՀ ԳԱԱ ՀՑԹԻ) – Մշակութային ժառանգության ոչնչացումը որպես ցեղասպանության բաղկացուցիչ մաս

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ (ՀՀ ԳԱԱ ՀՑԹԻ) – Հայ տարագիրները Սիրիայում և արաբների վերաբերմունքը նրանց նկատմամբ (1915-1925թթ.)

ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ (ԵՊՀ) – Հայաստանի Հանրապետության որբախնամ գործունեությունը նրա սահմաններից դուրս` Վրաստանում և Ադրբեջանում

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ (ՌՀ(Ս)Հ) – Գերմանիայի հայկական սփյուռքի գործունեությունը Հայոց ցեղասպանության ճանաչման և Գերմանիայի թուրքական սփյուռքի դերը հակաճանաչողական գործողությունների մեջ


Հուլիսի 15-ին, ժամը 13:00
III նիստ (Իրանի բաժին)
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստի նախագահ` բ.գ.դ. Ա.ԿՈԶՄՈՅԱՆ


ԱԼԼԱՀՎԵՐԴՅԱՆ ՍԻԼՎԱ (ԵՊՀ) – Նարեկացու և Ռումիի պոետիկայում Սուրբ գրքերի արտացոլման խնդրի շուրջ («Մատյան», «Մասնավի»)

բ.գ.թ. ՓԱՇԱՅԱՆ ԱՆԻ (ՌՀ(Ս)Հ) – Պատկերավորման միջոցները արևելյան պոեզիայում (Ռուդաքիի օրինակով)

ՍԻՄՈՆՅԱՆ ՄԱՐԹԱ (ԵՊՀ) – Սոհրաբ Սեփեհրու պոեզիան


Հուլիսի 15-ին, ժամը 13:00
IV նիստ (Արաբական երկրների բաժին)
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստի նախագահ` բ.գ.դ. Մ.ԽԱՉԻԿՅԱՆ


ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԷՄՄԱ (ՌՀ(Ս)Հ) – Թեքվող լեզվական միավորների (Մուարաբաթ) տեսակները

բ.գ.թ. ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ ՀՐԱՅՐ (ԵՊՀ) – Տրամաբանական, լեզվաբանական և հոգեբանական շերտերը քերականական կառավարման համակարգում

բ.գ.թ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ (ԵՊՀ) – Թաքուցված անունը (անձնական դերանուն հասկացության համարժեքը) որպես “ISM MUDMAR”-ի արտահայտման մակարդակի միավորների թաքուցման մասնավոր դեպք

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ (ԵՊՀ) – Բայանման գործառությամբ մասնիկներով իրացված ասույթների ձևաշարահյուսական և ակտուալ անդամատման առանձնահատկությունները գրական արաբերենում

ՑԱՆԿՈՎԱ ԱՆՏՈՆԻԱ, Բուլղարիա (ԲՍՀ) – Որոշյալի և անորոշի արտահայտման միջոցները չինարենում և բուլղարերենում


Հուլիսի 16-ին, ժամը 10:00
I նիստ (Հին Արևելքի բաժին)
ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստի նախագահ` Հ.ՀՄԱՅԱԿՅԱՆ


ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ ԱՆՆԱ (ՀՀ ԳԱԱ ՀՑԹԻ) – Թուրքական թատրոնի հիմնադրումը և առաջին դերասանուհիները

ՊՈՂՈՍՅԱՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐ (ԵՊՀ) – Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքություն (Սրբոց Հակոբեանց միաբանություն)

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Տ. ԽՈՐԵՆ ԱԲԵՂԱ, Հնդկաստան (ՀՄՃ) – Կալկաթայի հայ գաղութի պատմական ժառանգության լուռ վկան` Սուրբ Նազարեթ եկեղեցին


Հուլիսի 16-ին, ժամը 10:00
II նիստ (նիստերի դահլիճ)
ԻՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստի նախագահ` պ.գ.թ. Գ.ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ


ՄՈՆԹԱԶԵՐԻ ՕՄԻԴ, Իրան, (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Սասանյան Իրանում քրիստոնյաների դրության հարցի շուրջ

ԱԶՐՈՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆՆԱ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – «Սպիտակ հեղափոխությունը» որպես Իրանի հասարակական-քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու գործուն միջոց

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ՄՀԵՐ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Իսլամական հեղափոխության պահապանների Կորպուսի (ԻՀՊԿ) ստեղծումը և նրա դերը Իրանի զինված ուժերի համակարգում

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԵՎԱ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Ճապոնա-իրանական հարաբերությունները նավթային երկրորդ ճգնաժամի ընթացքում


Հուլիսի 16-ին, ժամը 13:00
III նիստ (Թուրքիայի բաժին)
ԹՈՒՐՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստի նախագահ` պ.գ.թ. Վ.ՏԵՐ-ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ


ՔԱՐՏԱՇՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ (ԵՊՀ) – Դերսիմը և քեմալական Թուրքիան

ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ ԲԱԳՐԱՏ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Բորչալուի գավառի (Լոռի) պատկանելության հարցը հայ-վրացական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների համատեքստում (1918-1921թթ.)

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Ալևիների խնդիրը Թուրքիայում

ՄԱՐԻԿՅԱՆ ԼԻԼԻԹ (ԵՊՀ) – Բանակ-հասարակություն փոխհարաբերությունները Թուրգութ Օզալի կառավարման տարիներին

ԻՎԱՆՈՎ ՎԼԱԴԻՄԻՐ (ՔՀԻ) – Թուրքիայի վրացական համայնքի հասարակական-քաղաքական կյանքի աշխուժացման հարցի շուրջ (ընդհանուր դիտարկումներ)

ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՆԵԼԼԻ (ՀՊՄՀ) – Թուրքիա-Ուզբեկստան միջպետական հարաբերությունները 20-րդ դարի վերջին և 21-րդ դարի սկզբին


Հուլիսի 16-ին, ժամը 13:00
IV նիստ (նիստերի դահլիճ)
ԱՐԱԲԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստի նախագահ` պ.գ.թ. Գ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ


ԴԱՎԹՅԱՆ ԱՇԽԵՆ (ԵՊՀ) – Օմմայան առաջին դիրհեմների մեկի շուրջ

ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Թյուրքական գվարդիայի ռազմաքաղաքական իշխանությունն Աբբասյան խալիֆայությունում (813-869թթ.)

պ.գ.թ. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԱՐԱՄ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Արաբ պատգամավորների գործունեությունն օսմանյան խորհրդարանում (1908-1909թթ.)


Հուլիսի 16-ին, ժ. 16:00

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ՎԿԱՅԱԳՐԵՐԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ


ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ – Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտ
ՀՑԹԻ – ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ
ԵՊՀ – Երևանի պետական համալսարան
ՌՀ(Ս)Հ – Ռուս-Հայկական (Սլավոնական)համալսարան
ՔՀԻ – Քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտ
ՀՊՄՀ – Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
ԲՍՀ – Բուլղարիայի Սոֆիայի համալսարան
ՀՄՃ – Հայոց մարդասիրական ճեմարան
ԷՊԱԹ – Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան

. title=
Copyright © 2008-2021; The Institute of Oriental Studies.All rights reserved.
The website was developed under the sponsorship of Rouben Karapetyan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Armenia in the Arab Republic of Egypt.
Designed by G.Pashayan
Coding by G.Petrosyan (CLN)