ՀԱՅ ENG РУС
Մեր մասին
Տնօրինություն, վարչական անձնակազմ
Ինստիտուտի գրադարան և հրապարակումներ
Նորություններ
Հայտարարություններ
Արևելագիտությունը Հայաստանում
Երիտասարդ արևելագետ
Գիտական խորհուրդ
Ասպիրանտուրա և մագիստրատուրա
Միջազգային կապեր
Կապ մեզ հետ
Հայտարարություններ
2021.08.09
Պատմաբանի օրվան նվիրված երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով
ԵՊՀ Պատմության, Աստվածաբանության, Արևելագիտության և Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետների, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի և ՀՊՄՀ Պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի համատեղ նախաձեռնությամբ 2021 թ. նոյեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 3-ը կազմակերպվում է Պատմաբանի օրվան նվիրված երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով:

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ


Գիտական նստաշրջանին կարող են մասնակցել երիտասարդ գիտնականներ, ասպիրանտներ (հայցորդներ), ուսանողներ: Զեկուցումների առավելագույն տևողությունը 15 րոպե է:

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԹԵՄԱՏԻԿ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ՝

• Պատմություն, պատմագիտություն
• Արևելագիտություն
• Աստվածաբանություն
• Արվեստաբանություն, մշակութաբանություն
• Հնագիտություն և ազգագրություն
• Միջազգային հարաբերություններ և քաղաքագիտություն

Գիտական նստաշրջանին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2021 թ. հոկտեմբերի 10-ը լրացնել առցանց հայտադիմումը և զեկուցման սեղմագիրը (300 բառ)՝ ուղարկել sss.facultyofhistory@gmail.com էլ.հաս¬ցեին:
Ստացված հայտերն անցնելու են մասնագիտական դիտարկման փուլ, և միայն դրա-կան արդյունքի պարագայում կհաստատվի հայտատուի մասնակցությունը գիտական նստաշրջա¬¬նին:
Դիտարկման արդյունքների վերաբերյալ հայտատուները կծանուցվեն: Կազմկոմիտեին իրավունք է վերապահվում մերժելու զեկուցումները։
Հոդվածի կազմման չափորոշիչներին ծանոթանալու համար տե´ս https://www.ysu.sss.files.com։

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄ

Գիտաժողովի բոլոր զեկուցողներին տրվելու են մասնակցության հավաստագրեր:
Գիտական նստաշրջանին զեկուցված նյութերը գրախոսության փուլը հաղթահարելու պարագայում¬ կտպագրվեն «ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու» գիտական պար¬բե¬րականում: Հրապարակված նյութերը ընդունելի են ՀՀ ԲՈԿ-ի կողմից որպես գիտաժողովի նյութեր։ Պարբերականի էլեկտրո¬նա¬յին հա-մար¬ները տեղադրված են ԵՊՀ ՈւԳԸ հրատարակումների կայքում՝ www.ssspub.ysu.am:


. title=
Copyright © 2008-2023; The Institute of Oriental Studies.All rights reserved.
The website was developed under the sponsorship of Rouben Karapetyan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Armenia in the Arab Republic of Egypt.
Designed by G.Pashayan
Coding by G.Petrosyan (CLN)