ՀԱՅ ENG РУС
Մեր մասին
Տնօրինություն, վարչական անձնակազմ
Ինստիտուտի գրադարան և հրապարակումներ
Նորություններ
Հայտարարություններ
Արևելագիտությունը Հայաստանում
Երիտասարդ արևելագետ
Գիտական խորհուրդ
Ասպիրանտուրա և մագիստրատուրա
Միջազգային կապեր
Կապ մեզ հետ
Հայտարարություններ
2014.03.25
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՐԵՎԵԼԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ XXXV ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ
ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈւԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈւՏ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՐԵՎԵԼԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ XXXV ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
ՄԱՐՏԻ 27, ԵՐԵՎԱՆ, 2014


Սկիզբը` ժ. 10:30-ին:

Հասցեն` Երևան, Մ. Բաղրամյան 24/4,
11-րդ հարկ, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի նիստերի դահլիճ
www.orient.sci.am


(Զեկուցումների տևողությունը` մինչև 10 րոպե)

ՄԱՐՏԻ 27-ԻՆ, ԺԱՄԸ 16:00-ԻՆ
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԱՐԴՅՈւՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈւՄ
ԵՎ ՎԿԱՅԱԳՐԵՐԻ ՀԱՆՁՆՈւՄՀՀ ԳԱԱ
ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈւԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈւՏԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՐԵՎԵԼԱԳԵՏՆԵՐԻ
Խ Ո Ր Հ Ու Ր Դ

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՄԱՐՏԻ 27, ԺԱՄԸ 10:30

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԲԱՑՈւՄ

(ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ)ԲԱՑՄԱՆ ԽՈՍՔ – ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ երիտասարդ արևելագետների խորհրդի նախագահ
ՍՈՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՈՂՋՈւՅՆԻ ԽՈՍՔ – ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
ՌՈւԲԵՆ ՍԱՖՐԱՍՏՅԱՆ


ՄԱՐՏԻ 27, ԺԱՄԸ 11:00

I ՆԻՍՏ (ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ)

ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈւՅՆ ՊԱՏՄՈւԹՅՈւՆ


Նիստի նախագահ` պ.գ.դ., առաջատար գիտաշխատող Հ. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

ԿԱՐԱՊՈՂՈՍՅԱՆ ՍՈՆԱ (ԵՊՀ)
– Բուլղարիայի թուրքական համայնքի ստեղծումը, զարգացումը, լոբբիստական աշխատանքը

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ (ՀՊՄՀ) – Արևմտյան Հայաստանի ռազմավարական առանձնահատկու-թյունները ըստ Պ. Ռորբախի հայեցակարգի

ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՆԱԻՐԱ (ԵՊՀ) – Ֆեթվան որպես տեղեկատվական-հոգեբանական պատերազմի գործիք (Սիրիական ճգնաժամի օրինակով)

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԱՆՆԱ (ԵՊՀ) – Իսլամական «հիջաբը» ըստ Մորթեզա Մոթահարիի

ՄԱՆՎԵԼՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ (ԵՊՀ) – Հայկական խնդրով միջազգային գիտաժողով Կայսերիում (2006 թ.)

ԲԱԶԻՆՅԱՆ ՄԱՐԻԵՏԱ (ԵՊՀ) – Իբն Խալդունի ասաբիայի տեսության և կոլեկտիվ ինքնության տեսության համեմատական վերլուծություն. նոր մոտեցումներ եգիպտական հեղափոխության վերաբերյալ

պ.գ.թ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Սիրիան 2014 թ. նախագահական ընտրությունների նախաշեմին

ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԶՎԱՐԹ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Գյուլենական շարժման առաջացումը Գերմանիայի թուրքական համայնքում

ՄԱՐՏԻ 27, ԺԱՄԸ 11:00

II ՆԻՍՏ (ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԲԱԺԻՆ)

ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՊԱՏՄՈւԹՅՈւՆ

Նիստի նախագահ` պ.գ.թ., Քրիստոնյա Արևելքի

բաժնի վարիչ Ա. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԱԶԻԶՅԱՆ ԱՆՆԱ (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ) – Թռչունը կուր-արաքսյան սիմվոլիկ համակարգում

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԷԼԻՆԱ (ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ) – Միջնադարյան Հայաստանի բնակավայրերը (Դվին, Անի, Խլաթ) ըստ պարսկա-արաբական աղբյուրների

ՎԱՆՅԱՆ ՀԱՐՈւԹՅՈւՆ (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ) – Աղստևի հովտի վաղբրոնզեդարյան հուշարձանների ուսումնասիրության պատմությունը և հեռանկարները

ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ՀԵՆՐԻԿ (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ) – Հայաստանի կիկլոպյան ամրոցների հետազոտության փուլերը

ԱՄԻՐՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ) – Սոթք 2 բնակավայրը Սևանա լճի հարավ-արևելյան ավազանի հուշարձանների համակարգում

ՍԻՄՈՆՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ (ԵՊՀ) – Մետոպիզմը վաղերկաթեդարյան Հայաստանում

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԼԻԱՆԱ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Արաբա-խազարական հակամարտու-թյունը 8-րդ դարի առաջին կեսին և Արմինիա փոխարքայու¬թյունը

ՄԵՇՔԱՆԲԱՐՅԱՆՍ ԺԻԼԲԵՐՏ (ԵՊՀ) – Սեֆյան Պարսկաստանի տնտեսության հիմնահարցերի արտացոլումը Թազքիրաթ ալ-մուլուք-ում

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՏԱԹԵՎԻԿ (ԵՊՀ) – Նահջ ալ-Բալաղան որպես շիայական կրոնափիլիսոփայական մտքի ձևավորման կարևոր աղբյուր


ՄԱՐՏԻ 27, ԺԱՄԸ 12:00

III ՆԻՍՏ (ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆ)

ՆՈՐ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈւՅՆ ՊԱՏՄՈւԹՅՈւՆ

Նիստի նախագահ` պ.գ.թ., Արաբական երկրների

բաժնի վարիչ Լ. ՀԱՐՈւԹՅՈւՆՅԱՆպ.գ.թ. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԱՐԱՄ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) –Կենտրոնական Արաբիայի պետական կազմավորումները 19-րդ դարի երկրորդ կեսին

պ.գ.թ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԳՈՌ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) –«Ճանապարհային քարտեզ»-ը որպես պաղեստինյան խնդրի խաղաղ կարգավորման տարբերակ

պ.գ.թ. ՍԱՄՍՈՆՅԱՆ ՀԱՅԿ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Հայաբնակ շրջանների ականազերծման խնդիրը Սիրիայում

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ (ԵՊՀ) – Գյուղերի պահապանների (քորուջու) համակարգը Թուրքիայում. 80-ականներից մինչ մեր օրերը

պ.գ.թ. ՍՈւՔԻԱՍՅԱՆ ՀԱՄՈ (ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ) – Լոռու Չեզոք գոտու պատկանելության վերաբերյալ հայ-վրացական տարածքային վեճը և ՀՍԽՀ արտաքին գործերի ժողկոմատը (1920 թ. դեկտեմբեր – 1921 թ. փետրվար)

ԵՆԳՈՅԱՆ ՆԱՆԵ (ՀՀ ԳԱԱ ԳՄԿ) – «Քաղաքակրթությունների բախման» տեսությունը և Հանթինգթոնյան սցենարի իրականացման հնարավորությունը

ԱՎԴԱԼՅԱՆ ԱՐԹՈւՐ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Եգիպտոսում ղպտիական եկեղեցիների կառուցման և վերանորոգման արդի խնդիրների շուրջ

ԲԱԲԻԿՅԱՆ ԱՐԱՔՍՅԱ (ԵՊՀ) – Ֆեթուլահ Գյուլենը և գյուլենական շարժման ընդհանուր բնութագիրըՄԱՐՏԻ 27, ԺԱՄԸ 11:00

IV ՆԻՍՏ (ԹՈւՐՔԻԱՅԻ ԲԱԺԻՆ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆՆԵՐ

Նիստի նախագահ` պ.գ.թ., ավագ գիտաշխատող

Վ. ՏԵՐ-ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ


ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԼԻԼԻԹ (ԵՊԼՀ ԿԻ) – Կոնֆուցիուսի ինստիտուտների համաշխարհային ցանցը որպես Չինաստանի «փափուկ ուժի» քաղաքականության իրականացման հիմնական տարրերից մեկը

ԺԱՄՀԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացները Թուրքիայի և Մաղրիբի միջև ԱԶԿ կառավարման առաջին տասնամյակում

ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՆԱԻՐԱ (ԵՊՀ) – Ռուս-չինական հարաբերությունները ուկրաինական ճգնաժամի համատեքստում

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՀԵՐՄԻՆԵ (ՀՀ ԳԱԱ ԳՄԿ) – Նավթային գործոնը Քուվեյթի արտաքին քաղաքականության մեջ 60-70-ական թվականներին

ԽԼՂԱԹՅԱՆ ՌՈւԶԱՆՆԱ (ՀՀ ԳԱԱ ԳՄԿ) – Կասպից ծովի բաժանումը

ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ ՀԱՅԿ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) – Իրանի հարավային ցեղերի գործունեությունը (1941-1945 թթ.)

ԱՅՎԱԶՅԱՆ ՀՌԻՓՍԻՄԵ (ԵՊՀ) – Թուրքիան Թանսու Չիլլերի վարչապետության շրջանում


Հ Ա Պ Ա Վ Ու Մ Ն Ե Ր

ՀՀ ԳԱԱ – Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ –ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ – ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ – ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ ԳՄԿ – ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն
ԵՊՀ - Երևանի պետական համալսարան
ԵՊԼՀ ԿԻ – Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. պետական լեզվաբանական համալսարանի Կոնֆուցիուսի ինստիտուտ
ՀՊՄՀ – Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

. title=
Copyright © 2008-2022; The Institute of Oriental Studies.All rights reserved.
The website was developed under the sponsorship of Rouben Karapetyan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Armenia in the Arab Republic of Egypt.
Designed by G.Pashayan
Coding by G.Petrosyan (CLN)