ՀԱՅ ENG РУС
Մեր մասին
Տնօրինություն, վարչական անձնակազմ
Ինստիտուտի գրադարան և հրապարակումներ
Նորություններ
Հայտարարություններ
Արևելագիտությունը Հայաստանում
Երիտասարդ արևելագետ
Գիտական խորհուրդ
Ասպիրանտուրա և մագիստրատուրա
Միջազգային կապեր
Կապ մեզ հետ
Հայտարարություններ
2014.11.06
Տարեկան հաշվետվություն
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի 2014 թ. տարեկան հաշվետվության կազմման նպատակով խնդրում ենք մինչև ս.թ. նոյեմբերի 21-ը ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի փոխտնօրենին ներկայացնել Ձեր գիտական գործունեության արդյունքները:

Հաշվետվությունը պետք է արտացոլի.
1. 2014 թ. ընթացքում Ձեր հրատարակած մենագրությունները, հոդվածները, դասագրքերը, ուսումնական ձեռնարկները, համատեղ աշխատությունները (հրատարակված լեզվով),
2. գիտաժողովներին, սեմինարներին, կլոր սեղաններին մասնակցությունը, տվյալ միջոցառումների ժամանակ Ձեր ներկայացրած զեկուցումների վերնագրերը,
3. 2014 թ. գիտական գործուղումները (նշել որ երկիրն եք այցելել, ինչ գիտաժողովի կամ սեմինարի եք մասնակցել, երբ եք մեկնել և վերադարձել),
4. տեղեկություններ հաշվետու տարում պատվավոր կոչումների և պարգևատրումների մասին (նշել պարգևի լրիվ անվանումը):

Հաշվետվությունը ներկայացնել կրիչով և տպագիր (էլեկտրոնային տարբերակը կարող եք ուղարկել նաև հետևյալ հասցեով` rghazaryan@orient.sci.am):

ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

. title=
Copyright © 2008-2022; The Institute of Oriental Studies.All rights reserved.
The website was developed under the sponsorship of Rouben Karapetyan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Armenia in the Arab Republic of Egypt.
Designed by G.Pashayan
Coding by G.Petrosyan (CLN)