ՀԱՅ ENG РУС
Մեր մասին
Տնօրեն
Ինստիտուտի գրադարան և հրապարակումներ
Նորություններ
Հայտարարություններ
Արևելագիտությունը Հայաստանում
Երիտասարդ արևելագետ
Գիտական խորհուրդ
Ասպիրանտուրա և մագիստրատուրա
Միջազգային կապեր
Կապ մեզ հետ
Հայտարարություններ
2017.05.04
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2017 Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 13-ԻՆ ԺԱՄԸ 13:00-ԻՆ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ
ՀՀ ԳԱԱ ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ
0 0 6 Մ Ա Ս Ն Ա Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն Խ Ո Ր Հ Ր Դ Ի Ն Ի Ս Տ

ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ.

ՄԵՇՔԱՆԲԱՐՅԱՆՍ ԺԻԼԲԵՐԹ ՎԱՀԱՆԻ
« ՍԵՖՅԱՆ ԻՐԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ
ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
XVIII Դ. ԱՌԱՋԻՆ ՔԱՌՈՐԴԻՆ »

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ


ԳԻՏԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Պ.Ա. Չոբանյան
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԸՆԴԴԻՄԱԽՈՍՆԵՐ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր
Վ. Ա. Բայբուրդյան

պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Ք. Պ. Կոստիկյան

ԱՌԱՋԱՏԱՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝ Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆԸ ԿԱՐԵԼԻ Է ԾԱՆՈԹԱՆԱԼ ՀՀ ԳԱԱ ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒՄ ԵՎ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿԱՅՔԷՋՈՒՄ` www.orient.sci.am

. title=
Copyright © 2008-2019; The Institute of Oriental Studies.All rights reserved.
The website was developed under the sponsorship of Rouben Karapetyan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Armenia in the Arab Republic of Egypt.
Designed by G.Pashayan
Coding by G.Petrosyan (CLN)