ՀԱՅ ENG РУС
Մեր մասին
Տնօրեն
Ինստիտուտի գրադարան և հրապարակումներ
Նորություններ
Հայտարարություններ
Արևելագիտությունը Հայաստանում
Երիտասարդ արևելագետ
Գիտական խորհուրդ
Ասպիրանտուրա և մագիստրատուրա
Միջազգային կապեր
Կապ մեզ հետ
Հայտարարություններ
2017.06.20
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2017 Թ. ՀՈՒԼԻՍԻ 20-ԻՆ ԺԱՄԸ 11:00-ԻՆ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ
ՀՀ ԳԱԱ ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ
0 0 6 Մ Ա Ս Ն Ա Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն Խ Ո Ր Հ Ր Դ Ի Ն Ի Ս Տ


ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ.
ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԳԵՂԱՄԻ ԳԵՂԱՄՅԱՆԻ
«ՍՈՑԻԱԼ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ
Ի. ԻՆՈՆՅՈՒԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ (1938-1950 ԹԹ.)»

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ


ԳԻՏԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Վ.Վ. Բոչարով

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԸՆԴԴԻՄԱԽՈՍՆԵՐ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ա.Ա.Խառատյան

բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Ռ. Ա. Մելքոնյան

ԱՌԱՋԱՏԱՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆԸ ԿԱՐԵԼԻ Է ԾԱՆՈԹԱՆԱԼ ՀՀ ԳԱԱ ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒՄ ԵՎ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿԱՅՔԷՋՈՒՄ` www.orient.sci.am

. title=
Copyright © 2008-2019; The Institute of Oriental Studies.All rights reserved.
The website was developed under the sponsorship of Rouben Karapetyan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Armenia in the Arab Republic of Egypt.
Designed by G.Pashayan
Coding by G.Petrosyan (CLN)