ՀԱՅ ENG РУС
Մեր մասին
Տնօրինություն, վարչական անձնակազմ
Ինստիտուտի գրադարան և հրապարակումներ
Նորություններ
Հայտարարություններ
Արևելագիտությունը Հայաստանում
Երիտասարդ արևելագետ
Գիտական խորհուրդ
Ասպիրանտուրա և մագիստրատուրա
Միջազգային կապեր
Կապ մեզ հետ
Գիտական խորհուրդ
ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի գիտական խորհրդի կազմ


1. Ղազարյան Ռ․Պ․ - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն, պ․գ․թ․, դոցենտ (նախագահ)
2. Մարգարյան Գ․Ա․ - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի փոխտնօրեն, պ․գ․թ․, դոցենտ
3. Հարությունյան Ե.Վ. - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի գիտքարտուղար, պ.գ.թ. (քարտուղար)
4. Հովհաննիսյան Ն․Հ․ - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի տնօրենի խորհրդական, պ․գ․դ․, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
5. Սաֆրաստյան Ռ․Ա․ - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի տնօրենի խորհրդական, պ․գ․դ․, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
6. Քոսյան Ա․Վ․ - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Հին Արևելքի բաժնի վարիչ, պ․գ․դ․, պրոֆեսոր
7. Հակոբյան Ա․Հ․ - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Քրիստոնյա Արևելքի բաժնի վարիչ, պ․գ․դ․
8. Բոզոյան Ա․Ա․ - Արևելյան աղբյուրագիտության և պատմագրության բաժնի վարիչ, պ․գ․դ․
9. Փաշայան Ա․Ա․ - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Միջազգային հարաբերությունների բաժնի վարիչ, պ․գ․թ․, դոցենտ
10. Իսկանդարյան Գ․Մ․ - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Իրանի բաժնի վարիչ, պ․գ․թ․, դոցենտ
11. Հարությունյան Լ․Մ․ - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Արաբական երկրների բաժնի վարիչ, պ․գ․թ․, դոցենտ
12. Բայբուրդյան Վ․Ա․ - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Իրանի բաժնի առաջատար գիտաշխատող, պ․գ․դ․, պրոֆեսոր
13. Կոզմոյան Ա․Կ․ - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Իրանի բաժնի առաջատար գիտաշխատող, բ․գ․դ․, պրոֆեսոր
14. Հմայակյան Հ․Հ․ - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Հին Արևելքի բաժնի ավագ գիտաշխատող, պ․գ․թ․, դոցենտ
15. Մաթևոսյան Ա․Կ․- ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Քրիստոնյա Արևելքի բաժնի ավագ գիտաշխատող, պ․գ․թ․
16. Կոստիկյան Ք․Պ․ - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Արևելյան աղբյուրագիտության և պատմագրության բաժնի առաջատար գիտաշխատող, պ․գ․դ․, դոցենտ
17. Ստեփանյան Հ․Ա․ - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Թուրքիայի բաժնի առաջատար գիտաշխատող, պ․գ․դ․
18. Մելքոնյան Ք․Ֆ․ - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Թուրքիայի բաժնի ավագ գիտաշխատող, պ․գ․թ․, դոցենտ
19. Հարությունյան Ա․Ա․ - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Միջազգային հարաբերությունների բաժնի առաջատար գիտաշխատող, պ․գ․թ․
20. Նավասարդյան Ն․Ս․ - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Միջազգային հարաբերությունների բաժնի ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ., դոցենտ
21. Իսրայելյան Ա.Հ. - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Իրանի բաժնի գիտաշխատող, բ.գ.թ.
22. Արհմիության նախագահ
23. Երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախագահ
24. ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն
25. ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն
26. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան
. title=
Copyright © 2008-2024; The Institute of Oriental Studies.All rights reserved.
The website was developed under the sponsorship of Rouben Karapetyan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Armenia in the Arab Republic of Egypt.
Designed by G.Pashayan
Coding by G.Petrosyan (CLN)