ՀԱՅ ENG РУС
Մեր մասին
Տնօրեն
Ինստիտուտի գրադարան և հրապարակումներ
Նորություններ
Հայտարարություններ
Արևելագիտությունը Հայաստանում
Երիտասարդ արևելագետ
Գիտական խորհուրդ
Ասպիրանտուրա և մագիստրատուրա
Միջազգային կապեր
Կապ մեզ հետ
Գիտական խորհուրդ
ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի գիտական խորհրդի կազմը


1. Սաֆրաստյան Ռ.Ա. - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն, պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
2. Ղազարյան Ռ.Պ. - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի գիտական գծով փոխտնօրեն, պ.գ.թ., դոցենտ
3. Մարգարյան Գ.Ա. - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի գիտ.քարտուղար, պ.գ.թ.
4. Հովհաննիսյան Ն.Հ. - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Միջազգային հարաբերությունների բաժնի վարիչ, պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
5. Բայբուրդյան Վ.Ա. - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Իրանի բաժնի վարիչ, պ.գ.դ., պրոֆեսոր
6. Քոսյան Ա.Վ. - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Հին Արևելքի բաժնի վարիչ, պ.գ.դ., պրոֆեսոր
7. Հակոբյան Ա.Հ. - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Քրիստոնյա Արևելքի բաժնի վարիչ, պ.գ.դ.
8. Հարությունյան Լ.Մ. - Արաբական երկրների բաժնի վարիչ, պ.գ.թ., դոցենտ
9. Մելքոնյան Ք.Ֆ. - Թուրքիայի բաժնի վարիչ, պ.գ.թ.
10. Բոզոյան Ա.Ա. - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Քրիստոնյա Արևելքի բաժնի գլխավոր գիտաշխատող, պ.գ.դ.
11. Կոզմոյան Ա.Կ. - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Իրանի բաժնի գլխավոր գիտաշխատող, բ.գ.դ., պրոֆեսոր
12. Ստեփանյան Հ.Ա. - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Արևելյան աղբյուրագիտության և պատմագրության բաժնի առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.դ.
13. Նավասարդյան Ն.Ս. - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Իրանի բաժնի ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ., «Ժամանակակից Եվրասիա» պարբերականի պատասխանատու քարտուղար
14. Աղամալյան Թ.Ն. - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախագահ, Թուրքիայի բաժնի կրտսեր գիտաշխատող
15. Գասպարյան Ա.Ա. - ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Արաբական երկրների բաժնի ավագ գիտաշխատող, պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի արհմիության նախագահ
16. Մելքոնյան Ա.Ա. - ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն, պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
17. Ավետիսյան Պ.Ս. - ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն, պ.գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
18. Մելիքյան Գ.Վ. - ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան, բ.գ.թ., պրոֆեսոր
. title=
Copyright © 2008-2020; The Institute of Oriental Studies.All rights reserved.
The website was developed under the sponsorship of Rouben Karapetyan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Armenia in the Arab Republic of Egypt.
Designed by G.Pashayan
Coding by G.Petrosyan (CLN)