ՀԱՅ ENG РУС
Մեր մասին
Տնօրեն
Ինստիտուտի գրադարան և հրապարակումներ
Նորություններ
Հայտարարություններ
Արևելագիտությունը Հայաստանում
Երիտասարդ արևելագետ
Գիտական խորհուրդ
Ասպիրանտուրա և մագիստրատուրա
Միջազգային կապեր
Կապ մեզ հետ
Տնօրեն
պ.գ.թ., դոցենտ Ռոբերտ Պետրոսի Ղազարյան
Կենսագրական տվյալներ

Ծնվել է 1976 թ. հոկտեմբերի 4-ին ք. Երևանում:
Միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո 1995 թ. ընդունվել է Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի Պատմա-աշխարհագրական ֆակուլտետի պատմության բաժինը, որը գերազանցությամբ ավարտել է 2001 թ.:
1997-1999 թթ. ծառայել է ՀՀ Զինված ուժերում:
2001 թ. ընդունվել է ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի հեռակա ասպիրանտուրա:
2005 թ. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի մասնագիտական խորհրդում պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսությունը և ստացել պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:
2005 թ.-ից աշխատում է ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի Հին Արևելքի բաժնում: 2008 թ. նշանակվել է ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի գիտքարտուղար: Նույն տարում ընտրվել է ՀՀ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի Արևելագիտություն մասնագիտությամբ ամբիոնի վարիչ և ամբիոնը ղեկավարում է մինչ օրս:
2013 թ. ստացել է պատմագիտության դոցենտի կոչում:
2011-2015 թթ. եղել է ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտում գործող «Համաշխարհային պատմություն» մասնագիտական խորհրդի գիտքարտուղար:
2012-2017 թթ. եղել է ՀՀ ԳԱԱ Էթիկայի հանձնաժողովի անդամ՝ պատասխանատու քարտուղար:
2013 թ.-ին նշանակվել է ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի փոխտնօրեն:
2020 թ. սեպտեմբերին նշանակվել է ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնակատար:
2020 թ. դեկտեմբերին ընտրվել է ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն:
2021 թ.-ից նա ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի «Համաշխարհային պատմություն» մասնագիտական խորհրդի նախագահն է:
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», «Արևելագիտությունը Հայաստանում», «Մերձավոր Արևելք, «Հին Արևելք, «Հիմնարար հայագիտություն» ժողովածուների խմբագրական խորհուրդների անդամ:
Սկսած 2003 թ.-ից դասավանդում է մի շարք բուհերում:
Հրատարակել է 4 գիրք և 30-ից ավել գիտական հոդվածներ:
Գիտական հետաքրքրությունների հիմնական շրջանակը ընդգրկում է Հայկական լեռնաշխարհի և Փոքր Ասիայի մ.թ.ա. II հազարամյակի պատմությունը:
Գիտական գործուղումների է մեկնել և գիտաժողովների է մասնակցել Գերմանիայում, Իտալիայում, Հունաստանում, Եգիպտոսում: 2015 թ. շահել է գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայության կրթաթոշակ և հյուրընկալվել Մյունխենի համալսարանի Խեթագիտության և ասսուրագիտության ինստիտուտում:
Ամուսնացած է, ունի երեք երեխա:

պ.գ.թ., դոցենտ Ռոբերտ Պետրոսի Ղազարյանի
աշխատությունների ցանկը (2020 թ.)

Մենագրություններ, գրքեր
1. Հայասա. քաղաքական և մշակութային պատմությունը, Երևան, 2009, «Լուսակն» հրատ., 164 էջ:
2. Մուրսիլի II-ի «Տասնամյա» տարեգրությունը, Երևան, 2013, «Գիտություն» հրատ., 142 էջ:
3. Մ.թ.ա. XV դարի խեթական աղբյուրները Հայկական լեռնաշխարհի մասին: Խեթական սեպագրական աղբյուրները Հայկական լեռնաշխարհի մասին: Հատոր II: Երևան, 2018, «Գիտություն» հրատ., 182 էջ (համատեղ՝ Ա. Քոսյան, Մ. Խանզադյան, Ս. Մարտիրոսյան):

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
1. Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների պատմության հիմնահարցեր (Ք.ա. IV հազարամյակի վերջ - Ք.ա. I հազարամյակի վերջ), Երևան, 2011, «Գիտություն» հրատ., 66 էջ:

Հոդվածներ
1. Հայասա-Ազզիի տեղադրության հիմնահարցը հայ պատմագրության մեջ, Հայոց պատմության հարցեր, Երևան, 2003, էջ 11-16:
2. Հնագիտական տվյալներ պատմական Հայասա-Ազզիի տարածքից, ՊԲՀ, 2004, 3, էջ 228-234:
3. Հայասա-Հայք, Գարուն, 4, 2005, էջ 36-43:
4. Հայասա-Ազզիի տեղադրության հարցի շուրջ (ըստ Մուրսիլիս II-ի տարեգրության), Մերձավոր Արևելք: Պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ, II, Երևան, 2005, էջ 35-39:
5. Կասկա երկիրն ըստ սեպագիր աղբյուրների, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, XXVI, Երևան, 2007, էջ 52-64:
6. Հայասայի պետական կարգը և տնտեսությունը, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, XXVII, Երևան, 2009, էջ 48 - 56:
7. Հայաստանը միջազգային առևտրի ոլորտում Ք.ա. II հազարամյակի առաջին կեսին, Հայաստանի քաղաքակրթական ավանդը Մետաքսի ճանապարհի պատմության մեջ, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 21-23 նոյեմբերի 2011 թ., Երևան, 2013, էջ 38-45:
8. Տուրուբերանում Հայասայի տեղորոշման հարցի շուրջ, Հայկազունիներ, 2013, «Հայկազունիներ. առասպել և պատմություն» միջազգային գիտաժողովի (2012 թ. հունիսի 5-6, ք. Երևան) նյութեր, էջ 113-117։
9. Կասկեր։ Առաջավոր Ասիայի մյուս պետականությունները և էթնոսները, Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն, հատոր I, Երևան, 2013, էջ 407-415։
10. Խաթթիի մեծ արքա Մուրսիլի II-ը և նրա ժամանակաշրջանը, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, 2014, XXIX, էջ 14-39:
11. Խեթագիտությունը Հայաստանում. անցյալ, ներկա և ապագա, Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները: Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով, 17-19 հոկտեմբերի, 2013 թ., զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2014, էջ 124-127:
12. Խեթական Վերին երկիրը, Բազմավեպ, 2014, 3-4, էջ 231-251:
13. «Խուկկանայի պայմանագիրը» որպես Հայաստանի պատմության դիվանագիտական փաստաթուղթ, ՎԷՄ, 2015, 4 (52), էջ 120-131:
14. The Development of the Armenian Statehood: Kingdom of Hayasa (XIV-XIII centuries BC), Fundamental Armenology, Yerevan, 2015, Issue 1, pp. 16-20.
15. The North-Western region (The Upper Land) of the Armenian Highland within the Hittite State, Fundamental Armenology, 2015, Issue 2, pp. 8-18.
16. The History of the Hittite Malitiya (Maldiya) city, American Journal of Science and Technologies, N 1(21), January-June, vol. III, 2016, Princeton University Press, pp. 692-698.
17. The Hittite Eastern Lands as a contact zone between the Armenian Highland and Asia Minor, Science and Education Studies, N 1(17), January-June, vol. II, 2016, Stanford University Press, pp. 384-392.
18. The Importance of the Hittite Sources of the Period of Mursili II for Ancient History of Armenia, Fundamental Armenology, 2016, Issue 1 (3), pp. 28-35.
19. The south-western region of the Armenian Highland within the Hittite State, Fundamental Armenology, 2016, Issue 2 (4), pp. 18-23.
20. Խեթական պետության հարավ-արևելյան սահմանային շրջանը, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, 2016, XXX, էջ 19-30:
21. Սամուխա քաղաքի պատմության որոշ հարցերի շուրջ, Պատմաբանասիրական հանդես, 2017, 1, էջ 116-124:
22. Սարիսսան՝ որպես Հայկական լեռնաշխարհի արևմտյան մասի կարևորագույն կենտրոններից մեկը (մ.թ.ա. XVI-XII դդ.), Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2017, 1 (649), էջ 113-118:
23. Kussara - the cradle of Hittite state, The English Historical Review, Issue 559 (2), December 2017, Volume 132, Oxford University Press, 2017, pp. 1391-1395.
24. The History of several cities of the Western part of the Armenian Highland according to Hittite sources, Fundamental Armenology, 2017, Issue 1 (5), pp. 18-32.
25. Some issues on the history and location of land of Pahhuwa, The American Historical Review, 2017, Issue 5(2), Volume 122, pp. 1962-1967.
26. Հայասայի (Ազզիի) պատմության ուսումնասիրությունը արևմտյան պատմագիտության մեջ, Օտարազգի հայագետների ավանդը Հայաստանի հին և միջնադարյան պատմության ուսումնասիրության բնագավառում: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 28 հոկտեմբերի 2016 թ., Երևան, 2017, էջ 133-145:
27. Խեթական պետության մի քանի արևելյան շրջանների և քաղաքների պատմությունը համաձայն խեթական աղբյուրների, Մեծամորյան ընթերցումներ, I, (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2017, էջ 123-148:
28. Խեթական միջին թագավորության պատմության որոշ հարցերի շուրջ, Պատմաբանասիրական հանդես, 2019, թիվ 1, էջ 184-204:
29. Восточные регионы Хеттского государства в XVIII–XIII вв. до н. э. (Галисо-Евфратская контактная зона), Метаморфозы истории, Псков, 2019/14, с. 113-130.
30. Հայկական լեռնաշխարհի արեվմտյան շրջանները համաձայն մ.թ.ա. 20-18-րդ դդ. Քանեշի աղբյուրների, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, 2019, 32/2, էջ 69-86:
31. Կանանց դերը Աշշուր-Քանեշ միջազգային առևտրում, Մերձավորև Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, 2020, 33/1, էջ 78-94:
. title=
Copyright © 2008-2021; The Institute of Oriental Studies.All rights reserved.
The website was developed under the sponsorship of Rouben Karapetyan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Armenia in the Arab Republic of Egypt.
Designed by G.Pashayan
Coding by G.Petrosyan (CLN)