ՀԱՅ ENG РУС
Մեր մասին
Տնօրեն
Ինստիտուտի գրադարան և հրապարակումներ
Նորություններ
Հայտարարություններ
Արևելագիտությունը Հայաստանում
Երիտասարդ արևելագետ
Գիտական խորհուրդ
Ասպիրանտուրա և մագիստրատուրա
Միջազգային կապեր
Կապ մեզ հետ
Հայտարարություններ
2012.04.17
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
ՏԱՐԵԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ


ՀՀ ԳԱԱ նիստերի դահլիճ
(Մարշալ Բաղրամյան պող. 24)
Ապրիլի 19-ին

Առաջին նիստ
ժամը 11:00-ին


1. Բացման խոսք
ՀՀ ԳԱԱ նախագահ, ակադեմիկոս
Ռ. Մ. Մարտիրոսյան

2. ՀՀ ԳԱԱ 2011թ. գիտական գործունեության հիմնական արդյունքները
Զեկ. ՀՀ ԳԱԱ նախագահ, ակադեմիկոս
Ռ. Մ. Մարտիրոսյան

3. ՀՀ ԳԱԱ 2011 թ. գիտակազմակերպական գործունեությունը
Զեկ. ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս-քարտուղար,
թղթակից անդամ Հ. Հ. Մաթևոսյան

4. ՀՀ ԳԱԱ 2011 թ. գործունեության արդյունքների քննարկում

Ընդմիջում 13:00 – 14:00

Երկրորդ նիստ
ժամը 14:00-ին


1. Ավիացիայի զարգացման համաշխարհային միտումները և ավիացիոն գիտության արդի խնդիրները (Мировые тенденции развития авиации и современные проблемы авиационной науки)
Զեկ. ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ,
ՌԳԱ ակադեմիկոս Միխայիլ Պողոսյան (ՌԴ)

2. Հովսեփ Օրբելու գիտական և գիտակազմակերպական գործունեությունը
Զեկ. ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ա. Ա. Մելքոնյան

3. Դիպլոմների հանձնում ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամներին

ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ


ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի նիստերի դահլիճ
(Մարշալ Բաղրամյան պող. 24 գ)

Ապրիլի 18-ին
ժամը 10:00-ին


1. Բաժանմունքի 2011թ. գիտական և գիտակազմակերպական գործունեության հիմնական արդյունքները
Զեկ. բաժանմունքի ակադեմիկոս քարտուղար,
ակադեմիկոս Յու. Մ. Սուվարյան

2. Բաժանմունքի 2011թ. գործունեության արդյունքների քննարկում

Գիտական զեկուցումներ

1. Արդի ժողովրդագրական վիճակը Հայաստանում և արտագաղթի խնդիրները
Զեկ. ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Գ. Ա. Պողոսյան

2. Հայ պատմագիտության խնդիրները թուրք-ադրբեջանական կեղծարարության դեմ պայքարում
Զեկ. պ.գ.դ. Պ. Ա. Չոբանյան

3. Ժամանակակից արևմտահայերենի իրավիճակի քննական ուսումնասիրության մեթոդները (Toward a diagnostic of today's Western Armenian language (descriptive approach)
Զեկ. ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ
Անահիտ Տոնապետյան-Դեմոպուլոս (Ֆրանսիա)

4. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման մի քանի տեսանկյուններ (Некоторые аспекты социально-экономического развития Республики Армения)
Զեկ. ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ
Հրանտ Պողոսյան (ՌԴ)

5. Ռուսական սոցիումի էթնոդեմոգրաֆիական տրանսֆորմացիան. իրականություն և հեռանկարներ (Этно-демографические трансформации российского социума: действительность и перспективы)
Զեկ. ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան անդամ
Յուրիկ Հարությունյան (ՌԴ)

. title=
Copyright © 2008-2018; The Institute of Oriental Studies.All rights reserved.
The website was developed under the sponsorship of Rouben Karapetyan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Armenia in the Arab Republic of Egypt.
Designed by G.Pashayan
Coding by G.Petrosyan (CLN)