ՀԱՅ ENG РУС
Մեր մասին
Տնօրեն
Ինստիտուտի գրադարան և հրապարակումներ
Նորություններ
Հայտարարություններ
Արևելագիտությունը Հայաստանում
Երիտասարդ արևելագետ
Գիտական խորհուրդ
Ասպիրանտուրա և մագիստրատուրա
Միջազգային կապեր
Կապ մեզ հետ
Հայտարարություններ
2016.05.17
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

Գ Ի Տ Ա Ժ Ո Ղ Ո Վ

ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ԻՐ ՀԱՐԵՎԱՆՆԵՐԸ

Նվիրված ակադեմիկոս Գագիկ Խորենի Սարգսյանի ծննդյան 90-ամյակին

ՄԱՅԻՍԻ 19

ԵՐԵՎԱՆ-2016


ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտը սիրով հրավիրում է Ձեզ մասնակցելու ականավոր արևելագետ, ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի երկարամյա տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս ԳԱԳԻԿ ԽՈՐԵՆԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովին:

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԲԱՑՈՒՄ

ՀՀ ԳԱԱ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ԿԼՈՐ ԴԱՀԼԻՃ
19.05. 2016 (10:00-11:00)

ԲԱՑՄԱՆ ԽՈՍՔ` ՀՀ ԳԱԱ Նախագահ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
ՌԱԴԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔԵՐ՝ ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտությաՆ ինստիտուտի տնօրեն,
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՖՐԱՍՏՅԱՆ,
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԲԱՐԽՈՒԴԱՐՅԱՆ,
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
ՆԻԿՈԼԱՅ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՆԻՍՏ I
ՀՀ ԳԱԱ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ԿԼՈՐ ԴԱՀԼԻՃ
(11:00-12:00)

Նիստի նախագահ՝ ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՖՐԱՍՏՅԱՆ


1. ԱՐԱՄ ՔՈՍՅԱՆ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) «Գագիկ Սարգսյանի կյանքը և գիտական գործունեությունը»
2. ՏԻԳՐԱՆ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ (ՍՊՊՀ) - "Санкт-Петербург и традиции армянского востоковедения".
3. ԵԼՈՒՅԹՆԵՐ

ՆԻՍՏ II

ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ (11-ՐԴ ՀԱՐԿ)
(12:30-14:30)

Նիստի նախագահ՝ ԱՐԱՄ ՔՈՍՅԱՆ


1. ԱՐՄԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ) - «Հայոց ազգածագման էթիունյան վարկածը»:
2. ԱԼԵՔՍԱՆ ՅԱԿՈԲԵԱՆ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) - «Կրկին Արտազ գաւառում Աւարայրի դաշտի տեղորոշման հարցի մասին»:
3. ԱՐԱՄ ՔՈՍՅԱՆ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) - «Ինտեգրացիոն գործընթացները Եփրատյան կոնտակտային գոտում մ.թ.ա. II-I հազարամյակներում»:
4. ԵՐՎԱՆԴ ԳՐԵԿՅԱՆ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) - ««Ոմանց սպանեցի, ոմանց կենդանի տարա». դիտարկումներ ուրարտական արշավանքների ժամանակ խաղաղ բնակչության կրած մարդկային կորուստների շուրջ»:
5. ՀԱՍՄԻԿ ՀՄԱՅԱԿՅԱՆ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) - «Հայոց հնագույն մշակույթի խաթա-խեթա-լուվիական ենթաշերտը»:
6. ՄԱՐԻԱՄ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) - «Վաղ պետականությունների տիպաբանության որոշ հարցերի շուրջ»:
7. ԱՐԹՈՒՐ ՄԵԼԻՔՅԱՆ (ՎՊՄԻ) - «Հայաստանում Սասանյան թագաժառանգների գահակալության սկզբնավորման և նշանակության հարցերի շուրջ»:

III ՆԻՍՏ
Նիստի նախագահ՝ ԵՐՎԱՆԴ ԳՐԵԿՅԱՆ

ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ՆԻՍՏԵՐԻ ԴԱՀԼԻՃ (11-ՐԴ ՀԱՐԿ)

(14:45-16:00)


1. ԱՐՏԱԿ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ (ԵՊՀ) - «Միտաննի և Արմինի (բաբելոնյան աստղագիտական մի տեքստի վկայության շուրջ»:
2. ԱՐՍԵՆ ԲՈԲՈԽՅԱՆ (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ) - Մովսես Խորենացու վկայությունը «վիշապ» քարակոթողների մասին:
3. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԽՈՐԻԿՅԱՆ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) - «Վարչական բաժանման սկզբունքը Աքեմենյան Պարսկաստանում»:
4. ՀՐԱՉ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ (ԼՀ) - «Կրկին Սաթինիկ տիկնոջ և «արտախուր խաւարտ»-ի շուրջ. քսանհինգ տարի անց»։
5. ՌՈՒՍԼԱՆ ՑԱԿԱՆՅԱՆ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) - ««Տուն Թորգոմայ» պետությունը»:
6. ՌՈԲԵՐՏ ՂԱԶԱՐՅԱՆ (ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ) - «Սամուխա քաղաքը որպես Խաթթիի կարևորագույն քաղաքական և հոգևոր կենտրոններից մեկը»:
7. ԱՇՈՏ ՓԻԼԻՊՈՍՅԱՆ (ՀՊՄՀ) - «Զորաց քարեր թե՞ Քարահունջ. հնագիտական հուշարձան թե՞ «աստղադիտարան»»:
8. ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ


ԵՊՀ - Երևանի պետական համալսարան
ԼՀ - Լեյդենի համալսարան (Ավստրիայի գիտությունների ակադեմիա)
ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ - Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտ
ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ - Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
ՀՊՄՀ - Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
ՍՊՊՀ - Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարան
ՎՊՀ - Վանաձորի պետական համալսարան


. title=
Copyright © 2008-2018; The Institute of Oriental Studies.All rights reserved.
The website was developed under the sponsorship of Rouben Karapetyan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Armenia in the Arab Republic of Egypt.
Designed by G.Pashayan
Coding by G.Petrosyan (CLN)