ՀԱՅ ENG РУС
Մեր մասին
Տնօրինություն, վարչական անձնակազմ
Ինստիտուտի գրադարան և հրապարակումներ
Նորություններ
Հայտարարություններ
Արևելագիտությունը Հայաստանում
Երիտասարդ արևելագետ
Գիտական խորհուրդ
Ասպիրանտուրա և մագիստրատուրա
Միջազգային կապեր
Կապ մեզ հետ
Հայտարարություններ
2017.05.12
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

2017 Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 13-ԻՆ ԺԱՄԸ 15:00-ԻՆ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ
ՀՀ ԳԱԱ ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ
0 0 6 Մ Ա Ս Ն Ա Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն Խ Ո Ր Հ Ր Դ Ի Ն Ի Ս Տ


ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ.

ՎԱՐԴԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԳԱԼՍՏՅԱՆԻ
«ԺԹ ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ ԹՅՈՒՐՔԱԼԵԶՈՒ ԳՐԱՎՈՐ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՁԵՒԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՐԸ ԱՐԵՒԵԼՅԱՆ ԱՅՍՐԿՈՎԿԱՍԻ ՄԱՀՄԵԴԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԷԹՆՈՀԱՄԱԽՄԲՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ»

ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ


ԳԻՏԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Ա.Հ. Հակոբյան

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԸՆԴԴԻՄԱԽՈՍՆԵՐ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր,պրոֆեսոր
Վ. Գ. Թունյան
պատմական գիտությունների թեկնածու, Հ. Ս. Խառատյան


ԱՌԱՋԱՏԱՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆԸ ԿԱՐԵԼԻ Է ԾԱՆՈԹԱՆԱԼ ՀՀ ԳԱԱ ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒՄ ԵՎ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿԱՅՔԷՋՈՒՄ` www.orient.sci.am


. title=
Copyright © 2008-2022; The Institute of Oriental Studies.All rights reserved.
The website was developed under the sponsorship of Rouben Karapetyan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Armenia in the Arab Republic of Egypt.
Designed by G.Pashayan
Coding by G.Petrosyan (CLN)