ՀԱՅ ENG РУС
Մեր մասին
Տնօրինություն, վարչական անձնակազմ
Ինստիտուտի գրադարան և հրապարակումներ
Նորություններ
Հայտարարություններ
Արևելագիտությունը Հայաստանում
Երիտասարդ արևելագետ
Գիտական խորհուրդ
Ասպիրանտուրա և մագիստրատուրա
Միջազգային կապեր
Կապ մեզ հետ
Մեր մասին
Քրիստոնյա Արևելքի բաժին
Քրիստոնյա Արևելքի բաժնի ուշադրության կենտրոնում է արևելյան քրիստոնյա համայնքների, Վրաստանի միջնադարյան և նոր պատմության, հայ-վրացական և հայ-բյուզանդական հարաբերությունների, Աղվանքի պատմության, կովկասյան էթնոմշակութային աշխարհի, ինչպես նաև արևելյան եկեղեցիների և միջեկեղեցական հարաբերությունների զանազան հարցերի ուսումնասիրությունը:

Աշխատակիցներ
Իրանի բաժին
Իրանի բաժնում` պատմության, ներքին և արտաքին քաղաքականության, ագրարային հարաբերությունների և իսլամական հեղափոխության արդիական խնդիրների հետ միասին, մշակվում են նաև պարսկական դասական և ժամանակակից գրականության տարաբնույթ հարցեր:

Աշխատակիցներ
Թուրքիայի բաժին
Թուրքիայի բաժնում ուսումնասիրվում են Օսմանյան կայսրության և Թուրքիայի քաղաքական պատմությունը, ազգային փոքրամասնությունների իրավական վիճակը, հայկական հարցը և հայոց ցեղասպանությունը, մեծ տերությունների քաղաքականությունը, ժամանակակից Թուրքիայի զարգացման առանձնահատկությունները, օսմանիզմի, պանթուրքիզմի, պանիսլամիզմի, քեմալիզմի, նեոօսմանիզմի և նեոպանթուրքիզմի հարցերը:

Աշխատակիցներ
Արաբական երկրների բաժին
Արաբական երկրների բաժնում հետազոտվում են Արաբական Արևելքի երկրների (Եգիպտոս, Սիրիա, Իրաք, Լիբանան և այլն) միջնադարյան, նոր և նորագույն պատմության, ազգային–ազատագրական շարժումների, գաղութային տիրապետության վերացման և արաբական երկրների անկախության նվաճման, միջազգային և միջարաբական հարաբերությունների, իսլամի և գաղափարախոսության տարատեսակ խնդիրներ:

Աշխատակիցներ
Հին Արևելքի բաժին
Հին Արևելքի բաժնում ուսումնասիրում են Միջագետքի, Փոքր Ասիայի պետութունների` Ասորեստանի, Բաբելոնի, Խեթական թագավորության և պետական այլ կազմավորումների պատմությունը, էթնիկական, սոցիալ-տնտեսական, լեզվա-մշակութային, ինչպես նաև հելլենիզմի հարցերը:

Աշխատակիցներ
Արևելյան աղբյուրագիտության և պատմագրության բաժին
Բաժնի առաջնահերթ խնդիրներն են Հայաստանի պատմության վերաբերյալ հարակից երկրներում ստեղծված այլալեզու (պարսկերեն, թուրքերեն, արաբերեն, վրացերեն) պատմողական ու վավերագրական սկզբնաղբյուրների ուսումնասիրությունը, հայերենի թարգմանությունը և Հայաստանի պատմության համակողմանի և ամբողջական ուսումնասիրության աղբյուրագիտական հենքի ընդլայնումը:

Աշխատակիցներ
Միջազգային հարաբերությունների բաժին
Բաժինն ուսումնասիրում է Մերձավոր և Միջին Արևելքում և Հարավային Կովկասում միջազգային ու տարածաշրջանային հարաբերությունները, մեծ տերությունների քաղաքականությունը, Հայաստանը որպես տարածաշրջանային գործոն, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության միջպետական հարաբերությունները հարակից երկրների հետ:

Աշխատակիցներ
Պատմություն
Բաժիններ
Գրադարան
Լուսանկարներ
. title=
Copyright © 2008-2024; The Institute of Oriental Studies.All rights reserved.
The website was developed under the sponsorship of Rouben Karapetyan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Armenia in the Arab Republic of Egypt.
Designed by G.Pashayan
Coding by G.Petrosyan (CLN)